Quickbit inleder samarbete med estimattjänsten Pinpoint

Quickbit inleder ett samarbete med Pinpoint Estimates. Pinpoint är en öppen plattform för användare att göra estimat på noterade bolag och sammanställer hela marknadens förväntningar gällande exempelvis försäljning och vinst inför delårsrapporter.

Pinpoints tjänst sammanställer snittförväntningar av estimat för börsbolag, det vill säga även för de många bolag som idag saknar löpande bevakning av analytiker, vilket skapar värde för investerare, börsbolag och bidrar till en mer transparent aktiemarknad för alla. Genom samarbetet med Pinpoint kan QuickBits aktieägare och andra intresserade redan nu lämna sina estimat för kommande kvartal och helår. Genom att bidra med sina estimat får användare ta del av andras förväntningar samt ett viktat snittvärde (konsensusestimat) som tas fram med hjälp av algoritmer. Läs mer och lämna estimat på https://pinpointestimates.com

– Genom Pinpoint kan vi kontinuerligt sammanställa hela marknadens förväntningar inför våra delårsrapporter, vilket ger oss värdefulla insikter om hur marknaden tolkar vår marknadskommunikation och hur vi kan förbättra förståelsen för vår affärsmodell. Samarbetet med Pinpoint är ett led i att öka vår transparens och samtidigt erbjuda en högkvalitativ Investor Relations. Vi ser det också som en värdefull service till våra aktieägare då tjänsten är kostnadsfri och alla som lägger ett estimat får ta del av samtliga andra estimat, vilket tydliggör förväntningarna på bolagets kommande rapporter för aktieägarna. Jag vill uppmana alla som har möjlighet att gå in och lämna estimat, säger P-A Nyman, Head of Investor Relations på QuickBit.

Samarbetet inleds omedelbart, vilket innebär att plattformen är öppen för användare att lägga estimat på QuickBit från och med idag. Registrering är kostnadsfri och sker smidigt via BankID. När väl registrering är slutförd kan användare utnyttja plattformen fullt ut.

– Quickbit har en genuin vilja att vara närmare sina aktieägare och intressenter och Pinpoint är mycket stolta över att kunna stödja dem i sin sitt engagemang. Det finns många kunniga och initierade personer, såväl privata småsparare som professionella förvaltare med kunskaper som inte tas tillvara på ett strukturerat sätt idag. Genom samarbetet med QuickBit ska vi lyckas bidra till en positiv effekt för investerarnas beslutsprocesser och bolagets fortsatta kommunikationsarbete, säger Mona Norman, vd Pinpoint.

 

För ytterligare information kontakta:
P-A Nyman, Head of Investor Relations and Communications, QuickBit eu AB (publ)
[email protected]
+46 70 813 22 02
 

————————————

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder QuickBit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra drygt 40 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. QuickBit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på https://quickbit.com

Release