Aktieägare

Per den 31 mars 2020 har QuickBit 7 620 aktieägare. QuickBits största ägare visas i tabellen nedan. Data i tabellen uppdateras i anslutning till att QuickBits finansiella rapporter offentliggörs.

QuickBits största aktieägare per 31 mars 2020:

AKTIEÄGARE % av AKTIER ANTAL AKTIER
FTCS INTRESSENTER AB 14,9 % 9 631 202
FRONTOFFICE NORDIC AB 9,2 % 5 984 965
ABELCO INVESTMENT GROUP AB 6,1 % 3 937 500
AVANZA PENSION 5,4 % 3 508 408
SIX SIS AG, W8IMY5,1 % 3 282 341
PETER JOHANSSON, PRIVAT OCH GENOM BOLAG3,5 % 2 250 277
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING 3,4 % 2 180 245
PER ÖBERG, GENOM BOLAG 3,1 %2 000 000
ERIK AHRSJÖ, PRIVAT OCH GENOM BOLAG 2,6 % 1 691 619
KEN LENNAÁRD 2,1 % 1 350 000
DE 10 STÖRSTA ÄGARNA 55,4 % 32 534 216
Övriga ägare 44,6 % 32 182 034
TOTALT ANTAL AKTIER100,0 % 64 716 250