Aktieägare

Per den 31 juli 2020 har QuickBit 7 927 aktieägare. QuickBits största ägare visas i tabellen nedan. Data i tabellen uppdateras i anslutning till att QuickBits finansiella rapporter offentliggörs.

QuickBits största aktieägare per 31 juli 2020:

AKTIEÄGARE % av AKTIER ANTAL AKTIER
MATHIAS JONSSON VAN HUUKSLOOT, GENOM BOLAG 13,5 % 9 125 429
FRONT VENTURES 7,8 % 5 297 450
AVANZA PENSION6,9 % 4 689 426
ABELCO INVESTMENT GROUP5,4 % 3 643 344
ERIK AHRSJÖ, PRIVAT OCH GENOM BOLAG5,1 % 3 441 446
SIX SIS AG, W8IMY4,8 % 3 282 341
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING3,9 % 2 626 126
PETER JOHANSSON, PRIVAT OCH GENOM BOLAG 3,8 %2 552 577
PER ÖBERG, GENOM BOLAG3,0 % 2 000 000
KEN LENNAÁRD 2,0 % 1 350 000
DE 10 STÖRSTA ÄGARNA 56,1 % 38 008 169
Övriga ägare 43,9 % 29 708 081
TOTALT ANTAL AKTIER100,0 % 67 716 250