Styrelseordförande Sven Hattenhauer förvärvar aktier i QuickBit

Sven Hattenhauer, styrelseordförande i QuickBit, har den 19 december förvärvat totalt 42 000 aktier i QuickBit.

Av totalt 42 000 aktier förvärvades 25 000 aktier privat av Sven Hattenhauer till en genomsnittlig kurs om 11,94 kronor. Resterande 17 000 aktier förvärvades genom bolag till en genomsnittlig kurs om 11,94.

Sven Hattenhauer ägde före köpen 42 500 aktier. Efter de två köpen den 19 december uppgår nu hans totala innehav till 84 500 aktier.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per-Anders Nyman, Investor Relations, QuickBit eu AB (publ)

E-post: [email protected]                                                                             

Telefon: +46 708 13 22 02

 

————————————

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

Release