Strategi – en introduktion

Lösningar som minskar barriärer

Vi är nyfikna på nya tekniska lösningar, särskilt inom blockchain-teknologin. Vi drivs av, och ser det som vårt uppdrag, att utveckla framtidens betallösningar med en användarupplevelse som är enkel och som alla känner sig trygga med för att hantera sin ekonomi.

För att människor och företag ska kunna använda kryptovaluta mer i framtiden finns det utmaningar som vi vill hitta lösningar på. En av dessa utmaningar är att göra det enklare för människor och företag att använda kryptovaluta. Det gör vi först och främst genom att utveckla lösningar som är säkra och lätta att använda. Vi gör det också genom att utbilda vår målgrupp och därigenom skapa en större trygghet, och ökad förståelse, i att använda kryptovaluta.

Handlare vill ta betalt i valutor och genom betalmetoder som konsumenter använder och efterfrågar. Det betyder – om vi underlättar för konsumenter att använda kryptovaluta så skapas en ökad efterfrågan från dem, vilket gör att fler handlare kommer vilja erbjuda kryptovaluta som betalmetod. Just därför är det viktigt att vi utvecklar lösningar till både människor och företag. Då skapas en positiv spiral av ökad efterfrågan på betalningar med kryptovaluta.

 

Tydliga prioriteringar för framtiden

Vi har nu fastställt vad som är viktigt för oss, vad vi ska fokusera på i vår dagliga verksamhet. Det är vad som sammanfattas i vår nya strategiska inriktning. Vi ser de strategiska prioriteringarna som avgörande för vår fortsatta framgång. I en sådan kraftig tillväxtfas som QuickBit är, och har varit i, är det extra viktigt att vi har en tydlig plan som kan stödja oss in i framtiden.

Vi ska utöka antalet människor och företag som använder kryptovaluta i sin vardag. Det ska vi göra genom att finnas på fler marknader. Allt detta samtidigt som vi fortsätter att vara lönsamma. Vi ska vara innovativa så vi kontinuerligt kan utveckla nya lösningar och produkter som förändrar vardagen. Inte bara för handlare utan framför allt för konsumenter. Vi ska attrahera och behålla talang. Duktiga människor ska naturligt vilja söka sig till oss för att vara med på vår resa. Vi ska bli marknadsledande och skapa ett varumärke som alla känner igen och som förknippas med kryptovaluta.

Vi är övertygade om att dessa prioriteringar är nycklar till vår fortsatta framgång och i vår strävan att nå vår vision och mission.

 

En bredare affärsmodell

Vi har vår historia i betalningar och genom vår nuvarande affiliatelösning har vi under flera år skapat möjlighet för e-handlare i vissa segment att erbjuda sina kunder att betala med kryptovaluta. Även om slutanvändaren är de människor som väljer att köpa kryptovaluta har våra tjänster tidigare riktats enbart mot e-handlare. Sedan vi startade vår verksamhet har vi varit ledande i att utveckla lösningar för ett växande behov hos e-handlare.

Vi positionerar oss nu för att ta nästa steg – att utveckla produkter inte bara riktade mot handlare utan även mot konsumenter. Vi ska utveckla lösningar till konsumenter som möjliggör exempelvis betalningar, överföringar och växlingstransaktioner med kryptovaluta. Det är det nya i vår verksamhet. Men vi ska samtidigt fortsätta att utveckla produkter så alla handlare – fysiska såväl som de som endast verkar online – oavsett bransch, kan ta betalt i kryptovaluta.

Vår affärsmodell blir därför bredare genom att vi skapar ett ekosystem av lösningar där människor kan betala och handlare kan ta betalt i kryptovaluta. Vi ger dem helt enkelt fler möjligheter och vi når samtidigt fler användare. För oss skapas därmed ökade möjligheter för tillväxt och lönsamhet genom att fler människor och handlare på fler marknader kan använda våra lösningar.