Incidentrapport

QuickBit har som tidigare meddelats utsatts för en dataincident. Bolaget har nu färdigställt en incidentrapport, vilken publiceras genom detta pressmeddelande. 

QuickBit har nyligen tagit i bruk ett tredjepartssystem för kompletterande säkerhetskontroll av kunder. I samband med att detta system har levererats så har systemet temporärt funnits på en server som varit synlig utanför QuickBits brandvägg, och därmed varit exponerad för den som har rätt verktyg.
 
Under leveransperioden har en databas varit exponerad med information om namn, adress, e-mailadress samt trunkerade (ej kompletta) kortuppgifter för cirka 2% av QuickBits kunder.

•    Inga lösenord eller personnummer har exponerats. 
•    Inga kompletta konto- eller kreditkortsuppgifter har exponerats.
•    Ingen kryptovaluta eller nycklar för sådan har exponerats.
•    Inga finansiella transaktioner har berörts.

För detaljerad information om incidenten, se bifogad Data Exposure Incident Report

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Eriksson, vd, QuickBit eu AB (publ), [email protected], +46-70-681 2777

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli 2019 klockan 19.15. 

QuickBit - Data Exposure Incident Report - 2019-07-26