Q4 Bokslutskommuniké
Publicering av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019-07-01 – 2020-06-30