Årsstämma 2019

Datum och tid: 2019-12-18 12:30:00
Plats: Walthon Advokater
Adress: Stureplan 4a, 1 tr., Stockholm

Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 12 december 2019; dels har anmält sitt deltagande till bolaget under adress Quickbit eu AB (publ), Norrlandsgatan 12, 111 43 Stockholm eller via e-post till [email protected], senast torsdagen den 12 december 2019, helst före kl. 12.00.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden vid årsstämman. Inregistrering inleds kl. 12.30.

Ladda ned dokument

Fullmaktsformulär Årsstämma
Bolagsordning
Bilaga 1A Optionsvillkor
Kallelse - Årsstämma 2019
Årsredovisning 2018/2019

Länkar

Bolagsordning