Introduktion till QuickBits affär

Publicerad: 2019-09-13
Senast uppdaterad: 2019-09-13

Vad vi gör

QuickBit hjälper kunder att köpa krypto som de sedan kan använda för betalning hos olika e-handlare. Vi erbjuder ingen betallösning, utan säljer krypto från eget lager till kund.

I första hand är det webbaserade tjänsteleverantörer som ger sina kunder möjlighet att använda QuickBits lösning. Dessa har historiskt sett i högre grad drabbats av bedrägerier och återköp, då det händer att deras kunder bestrider leverans och betalningsansvar. Kundens bank eller kortutställare ber då e-handlaren bevisa leverans av tjänsten vilket ofta är svårt och dyrt. E-handlaren väljer vanligen att ta kostnaden istället.

Vissa branscher betecknas av kreditkortsföretag som ”högriskbranscher”, det vill säga att det föreligger en högre risk än normalt att bli utsatta för bedrägerier. Detta riskmoment kostar pengar att hantera för kreditkortsföretagen, som en följd belastar de ofta e-handlaren med högre inlösenavgifter samt längre utbetalningstider. E-handlarna i dessa branscher har därmed tre tuffa faktorer att hantera:

 • Höga bedrägeririsker
 • Höga inlösenavgifter (upp till 7% förekommer)
 • Långa utbetalningstider (upp till 4 veckor förekommer)

Vår affär och lösning

Vi säljer krypto till slutkunder från vårt eget lager. När kunden har krypto så kan hen använda sig av e-handlarens alternativ för kryptobetalning. Kunderna skickas till oss från olika e-handlare, dessa har i sin tur kommit i kontakt med oss via något av de affiliatenätverk (introducentnätverk) vi samarbetar med. Fördelarna för e-handlaren är:

 • När kunden betalar e-handlaren med kryptovaluta försvinner bedrägeririsken i betalningen helt för e-handlaren.
 • Betalning med krypto medför även att e-handlaren helt slipper inlösenavgifter.
 • Transaktionen avslutas direkt, betalningen är omgående tillgänglig för e-handlaren och de kan använda sin egen kassa direkt utan att behöva vänta på en banköverföring.

Vi marknadsför oss via så kallade affiliatenätverk. Ett nätverk består av flera affiliates som säljer in våra tjänster till e-handlare. Det kan ske via banners, samtal eller besök. De hjälper i vissa fall även e-handlarna att komma igång med vår tjänst. Vi har flera affiliatenätverk samt ett större antal e-handlare som använder de tjänster vi tillhandahåller. Vi betalar provision till affiliatenätverken när deras arbete resulterar i att vi får sälja krypto.

E-handlarens kund väljer krypto som betalmetod och länkas till en sida QuickBit tillhandahåller. Vi gör bakgrundskontroll (KYC) med mera på kunden och levererar sedan krypto till kundens wallet efter godkänd betalning hos QuickBit. När kunden fått kryptovalutan levererad till sin wallet så kan kunden välja att betala med dessa krypto till respektive e-handlare. Kunden kan också välja att behålla sina krypto eller köpa valfri annan tjänst/produkt för dessa.

 

 

I och med att vi sålt krypto till kunden mot kortbetalning så har vi registrerat en blockchain-transaktion. Denna är spårbar och mycket lätt att använda som bevisning av leverans vilket leder till väldigt få bedrägerier.

Marknaden

E-handlare har i flera år erbjudit sina kunder möjligheten att betala i krypto, inom framförallt tjänstebaserad e-handel är kryptobetalning idag ett vanligt förekommande alternativ. För de flesta kunder har möjligheten kanske framstått som ett kul alternativ som man inte riktigt ser nyttan med. För e-handlaren innebär krypto som betalalternativ i regel stora investeringar och förändringar av sin infrastruktur.

Varför väljer då så många e-handlare att investera relativt stora pengar i en infrastruktur för kryptobetalningar? Varför ens försöka när marknaden är relativt liten eftersom få kunder idag har krypto att betala med?

Orsaken är att de problem vi nämnt ovan verkligen är mycket stora problem för de berörda e-handlarna. Problem som kostar stora summor att hantera och som påverkar e-handlarens lönsamhet på ett ogynnsamt sätt. Dessutom hänger problemen ihop till viss del. En e-handlare som får problem med bedrägerier får snabbt en sämre status vad gäller inlösen av kortbetalningar. Det medför i regel både högre inlösenavgifter och ännu längre utbetalningstider. Vissa e-handlare strävar redan nu efter att helt ta bort kortbetalningar och istället erbjuda andra alternativ, bland annat kryptobetalningar.

Vad händer hos e-handlaren när de får betalt i krypto istället?

 • Det blir ingen kreditkortstransaktion alls, följaktligen inga inlösenkostnader för e-handlaren heller.
 • E-handlaren får pengarna direkt, eller inom några minuter när kundens krypto förts över.
 • Risken för transaktionsbedrägerier försvinner helt, chargebacks vid kryptobetalning går inte att göra.
 • Den enda transaktionskostnad som uppstår är när e-handlaren i sin tur säljer sin krypto, dvs växlar dem mot önskad FIAT-valuta (traditionell valuta).

Har man som e-handlare väl gjort investeringen i den nödvändiga infrastrukturen så har man i regel även en mycket stark drivkraft att få igång kryptobetalningar från sina kunder. Därför arbetar man aktivt både med stimulanser av olika slag (rabatter, bättre villkor eller andra fördelar) samt med styrning (aktivt styrande av kundens val eller beteende t ex vid betalningstillfället).

Problemet för e-handlarna med kryptobetalningar är att endast ett fåtal kunder har krypto att betala med, även om fördelarna är uppenbara för e-handlaren så saknas i nuläget ofta kundunderlaget.

Hur kommer QuickBit in i bilden?

Ovanstående beskrivning av kryptobetalningar är generell. Kunder som har krypto kan helt enkelt betala med dem på ett enkelt sätt. Det QuickBit tillför e-handlaren är ett sätt att erhålla fler kunder som faktiskt kan betala med krypto. Vi ger e-handlaren en smidig möjlighet att radikalt öka antalet kunder som betalar med krypto.

För e-handlaren innebär det att de vid utcheckning erbjuder kunden en möjlighet att på ett enkelt sätt köpa krypto, som de kan använda för betalningar. Därmed har e-handlaren fått ännu en kund som äger krypto och kan använda dessa för betalning mot tjänster och produkter.

För kunden som kommer till vår hemsida för att köpa krypto, innebär det att de behöver genomgå en onboarding-process hos oss (se avsnittet om Compliance nedan).
QuickBit ökar antalet personer som äger krypto och därmed kan betala med krypto, detta genom att erbjuda ett förhållandevis enkelt sätt att köpa krypto. Vi har identifierat de problem många e-handlare upplever och använder de problemen som vår främsta hävstång för generera en efterfrågan på våra tjänster.

QuickBit har ingen affärsrelation med e-handlaren och betalar således heller ingenting för den trafik e-handlaren genererar. Detta ger QuickBit en i princip obefintlig kostnad för nykundsanskaffning.

Marginal, vinst och omsättning

Hur tjänar vi egentligen pengar?

Intäkter

QuickBit tjänar pengar på varje transaktion. Dels genom en transaktionsavgift som kunden betalar, dels genom en spread mellan Bolagets inköpspris på krypto och försäljningspriset till kund.

Många kunder är återkommande, har de betalt med krypto första gången så är det vanligt att e-handlaren helt enkelt döljer andra betalalternativ än just krypto, allt för att styra kunden mot fortsatta kryptobetalningar.

För QuickBit innebär detta dels ett stort inflöde av kunder som vill köpa krypto men även ett stort antal återkommande kundtransaktioner när de önskar fylla på sin wallet med krypto.

De stora och uppenbara fördelarna vi ger e-handlarna har varit en stark drivkraft till vår snabba tillväxt. Dessa är primärt:

 • inga transaktionsbedrägerier
 • inga inlösenkostnader
 • omedelbar betalning

Kostnader för att få intäkterna

Varje transaktion medför kostnader, dessa är i huvudsak rörliga och följer därför intäkterna i hög grad. För oss medför detta låg risk samt möjlighet att på förhand beräkna lönsamheten i varje transaktion. Vi vet alltså relativt väl vilket bidrag varje enskild transaktion ger – innan den godkänns av oss.

Löpande kostnader för att erhålla intäkter uppstår inom följande områden:

 • Transaktionskostnader för screening (KYC, PEP, AML) som vi betalar till berörda systemleverantörer.
 • Inlösenavgifter som vi erlägger till Visa/MasterCard-systemets anslutna banker.
 • Provisioner till affiliates för deras marknadsföring som hittat kunden åt oss.

QuickBit har vid varje transaktionstillfälle kostnader till olika delar av det ekosystem som gör det möjligt för QuickBit att hantera kortbetalningar, olika compliance krav, samt systemkostnader.

Främst är det bankkostnader, då QuickBit arbetar med banker som är uppkopplade mot Visa och MasterCard-systemet, vilket är en förutsättning för att man skall kunna ta betalt av kunden genom dennes betalkort online.

OBS: Här måste man skilja på våra inlösenkostnader å ena sidan samt vår rullande reserv å andra sidan. Den rullande reserven (nedan) är ingen kostnad utan en sorts deposition som betalas ut i framtiden.

Sambandet mellan täckningsbidrag (TB1) och omsättning

Vad påverkar vår omsättning?

Vi säljer krypto från eget lager till slutkunden. Därmed måste vi redovisa bruttot på varje transaktion istället för att bara redovisa vår marginal som omsättning. Resultatet blir en väldigt hög omsättning med en marginal på några få procent.

Vissa begränsningar i affären uppstår från tid till annan. Dessa kan variera men förmågan att ta betalt av kunden är en sådan, dvs kapacitetsbegränsningar hos inlösenpartners som hanterar QuickBits kortbetalningar.

Kryptomarknaden är föränderlig vilket ställer stora krav på bland annat redundans och planering. QuickBit arbetar aktivt för att löpande hantera olika begränsningar. Relationer med inlösenpartners är i en mognadsfas och systemen vi använder uppgraderas löpande för att hantera inte bara volym utan även filtrera trafik, optimera processer och hantera flera vertikaler.

Vad påverkar vårt täckningsbidrag (TB1)

TB1 i procent av omsättningen (kallas TG1 eller marginal) är något vi bevakar löpande och hela tiden försöker höja – det är ett mått på hur effektiv vår affär är samt grunden för vår lönsamhet. Ju bättre effektivitet desto högre marginal. Vi lär oss löpande att trimma våra processer till högsta möjliga marginal, därigenom kan vi behålla så mycket som möjligt av framtida omsättningsökningar.

Det allra viktigaste är vad som blir kvar, vårt täckningsbidrag eller vår intäkt. Vi prioriterar hög marginal men försöker naturligtvis även åstadkomma högsta möjliga omsättning, tillsammans ger dessa faktorer vår intäkt.

I takt med att vi tecknat avtal med fler inlösenpartners (mer om det nedan) så har kapaciteten ökat liksom vår marginal. Stabilare driftsmiljöer med färre avbrott ger även högre omsättning utan att vi för den skull får lägre marginaler.

Viktigt att tänka på här är att vår täckningsgrad (eller marginal) inte kan kopplas samman med hög eller låg omsättning. Den procentuella marginalen styrs av hur väl vi lyckas effektivisera varje transaktion, något vi kan göra oberoende av hur hög omsättningen är.

Transaktioner med lägre marginal har varit en del av den plan som Bolaget har haft för att kunna ta sig in på marknaden snabbt och öka kundmassan drastiskt. Dock ger det effekter som innebär att kassaflödet påverkas negativt då relationen mot inlösenpartners kräver större rullande reserver. Våra transaktionskostnader är desamma oavsett marginal, därför “straffas” lågmarginal-transaktioner av både kostnader och rullande reserver.

Genom att hålla uppe marginalerna skapar vi förutsättningar för bättre kassaflöde, bättre lönsamhet och för bättre villkor avseende inlösen och rullande reserver.

Kassaflöde, kapitalbindning, inlösen

Kassaflödet – konvertering av vinst till kassa

QuickBits förmåga att konvertera vinst till kassa kan inte bedömas på ett enskilt kvartal eftersom avsättningen till rullande reserver förskjuter kalkylen med ett antal månader. Vinstkonverteringen blir förskjuten enligt exemplet i nedanstående tabell:

 

 

Tabellen resulterar i följande:

 • För både Q1 och Q2 ökar den rullande reserven med 2 mkr per kvartal, totalt för halvåret med 4 mkr. Vi har tillfört pengar till reserven men inte fått något återbetalt.
 • Vinstkonverteringen vid slutet av Q2 är 1 mkr medan den rullande reserven då uppgår till 4 mkr ackumulerat. Vid just denna tidpunkt är det därmed lätt att dra felaktiga slutsatser om bolagets förmåga att konvertera vinst till kassa.
 • I slutet av Q3 när den första återbetalningen från den rullande reserven sker, blir vinstkonverteringen mer normal givet att omsättning och vinst är på samma nivå för samtliga kvartal.
 • I verkligheten förekommer förstås variationer både i omsättning och vinst vilket även ger effekter på den rullande reservens storlek.

Bolagets förmåga att konvertera vinst till kassa måste helt enkelt bedömas baserat på en längre period än 6 månader, först då ser man konsekvensen av de förskjutningar den rullande reserven medför.

Vi vill betona att detta rör sig om räkneexempel och inte ska likställas med faktisk redovisning eller prognoser av något slag.

Rullande reserv (RR)

I vår balansräkning finns posten “Övriga fordringar” (i tidigare kvartal omnämns dessa som “Kundfordringar”). Denna post avser vår rullande reserv, nedan förklarar vi hur den fungerar.

När man tar emot kortbetalningar online så sker det i samarbete med banker som är medlemmar i Visa och Mastercard (MC). Dessa banker hanterar betalningen från kundens konto till bolagets konto. Enligt de regler Visa och MC anger, har kunden rätt att via sin egen bank kräva tillbaka pengar under viss tid efter köp (i extremfall upp till 6 månader efter köp).

Som regel behåller därför inlösenpartners ca 10% av omsättningen rullande under 6 månader, därav namnet “rullande reserv”. Dessa pengar tillhör säljaren (QuickBit i detta fall) men hålls hos partnern för att skydda dem och skapa trygghet i relationen mellan QuickBit och dess inlösenpartner. I takt med att förståelsen för QuickBits affär ökar och våra inlösenpartners ser den faktiska kvaliteten i våra processer, så förhandlas villkoren för den rullande reserven ned. Det sker både avseende den procentsats som är låst samt tiden den är låst. Enkelt uttryckt; Ju färre kortbedrägerier och andra problem QuickBit råkar ut för desto bättre villkor får vi.

 

 

Som börsnoterat bolag har QuickBit högre trovärdighet hos bankerna. Samtidigt ser våra inlösenpartners hur väl vi kan hantera bedrägeririsker och så kallade “chargeback”, därmed börjar vi se en trend av mer förmånliga avtal både med nya och befintliga inlösenpartners.

Redan nu kan man konstatera att vi har en betydligt lägre rullande reserv än 10 % samt att inlåsningstiden i snitt är kortare än 6 månader. Själva storleken på den rullande reserven varierar från dag till dag med viss fördröjning, det är därmed svårt att koppla ihop denna till en specifik omsättning vid en given tidpunkt.

Den rullande reserven är alltså våra pengar men de hålls av inlösenpartnern som reserv för att hantera eventuella framtida problembetalningar. Reserven kommer alltid finnas och alltid variera i storlek, samtidigt som tidigare transaktioner betalas till oss så uppstår hela tiden nya, just därför kallas det rullande reserv. Vi bokför den som en tillgångspost i balansräkningen kallad “övriga fordringar”.

Inlösenpartner

Våra avtal med inlösenpartners omfattar både villkor för den rullande reserven samt själva inlösenavgiften. Den avgiften är en av våra största kostnadsposter och är därför något vi löpande omförhandlar med olika inlösenpartners.

När verksamheten drog igång hade vi endast tillgång till ett fåtal inlösenpartner, bland annat Eurofed. Ett skäl var att de bakomliggande bankerna var skeptiska till krypto samt hade svårt att bedöma hur kvaliteten i våra transaktioner verkligen skulle förbättras.

Nu har det gått drygt 1 år sedan starten. Vi har länge visat en mycket hög transaktionskvalitet (låg andel problem och bedrägerier), krypto har blivit mer accepterat av inlösenpartners och banker, och QuickBit är nu noterat på NGM. Detta stärker förtroendet för vår affär.

Detta har medfört att vi dels kunnat omförhandla villkoren med befintliga inlösenpartners löpande, dels att vi även kunnat knyta till oss nya inlösenpartners så att vi nu har flera parallella partners att arbeta med. Fördelen för QuickBit är bland annat att vi kan konkurrensutsätta våra inlösenpartners mer effektivt. Vi kan även “lastbalansera” våra flöden mellan olika partners då vi vid vissa tidpunkter erhåller mycket stora transaktionsvolymer vilket kan överstiga kapacitetstaket hos en enskild inlösenpartner.

Varje partner har egna villkor för hur den rullande reserven ska hanteras. Några arbetar med procent av omsättning som låses en viss tid, andra kräver istället att ett visst fixerat belopp alltid ska finnas reserverat hos inlösenpartnern som reserv.

Risker

Risker med ökad tillväxt

Några av de risker vi ser är den situation som uppstår när vi erhåller snabbt växande volymer av transaktioner med låg marginal. Detta medför nämligen några oönskade effekter:

 • Reservationer till rullande reserver blir snabbt mycket stora.
 • Kassaflödet påverkas negativt av detta vilket i värsta fall kan leda till dålig likviditet.
 • Inlösenbankerna upplever lägre kvalitet och fler problem, detta leder till skärpta regler för rullande reserv men även till högre inlösenkostnader.

Vi hanterar denna riskbild genom att fokusera på transaktioner med högre marginal. Dels erhåller vi högre vinster vid en given omsättning, dels skapar vi en mer solid ekonomisk grund för företaget.

Regulatoriska/politiska risker

Vi har valt Gibraltar som bas för vår operativa verksamhet. Den främsta anledningen är att Gibraltar har en positiv syn på kryptovalutor samtidigt som man har lika hårda regulatoriska krav som EU, man följer helt enkelt EUs direktiv utan undantag.

Gibraltars förhållande till krypto gör att vi kommer kunna använda kryptovalutor som värdebärare även under överskådlig framtid.

Vi ser regulatoriska risker mer som regulatoriska krav. Dessa ökar hela tiden men omfattar normalt hela finansmarknaden och inte krypto specifikt. QuickBit har gjort ett aktivt val att agera proaktivt vad gäller regulatoriska aspekter och därmed agera enligt samma kravbild som övriga aktörer på finansmarknaden gör.

Compliance (KYC, AML, PEP)

Varje ny kund och varje ny transaktion av en befintlig kund kontrolleras av QuickBit på olika sätt beroende på transaktionens storlek samt summan av kundens transaktioner över en given tidsperiod. Liksom andra finansiella aktörer gör vi en full KYC (know your customer) enligt gällande EU regelverk. Vi kontrollerar även personen mot aktuella PEP register (politically exposed person) samt kontrollerar ursprung mm enligt gällande EU regelverk för AML (anti money laundering).

QuickBit använder ett antal leverantörer för compliance och fraud screening, systemen verifierar den information vi känner till om kunden och tar tillsammans med QuickBits egna system fram en risk score, detta leder till att vi kan identifiera högriskkunder och transaktioner innan kunden hinner köpa.

De banker vi jobbar med sätter priset baserat på ett antal faktorer, en sådan är risk, vilket innebär att QuickBit genom att sänka risken, kan pressa ner kostnaden hos inlösenpartners.
Några exempel på vad vi kontrollerar med hjälp av compliance verktyg:

 • Personens historik
 • Validering av ID handling och verifiering av adressuppgifter
 • Matchning av fysisk plats jämfört med uppgiven plats
 • Slagning mot olika internationella spärr-databaser avseende brottslighet, politiska embargon mm

Med hjälp av compliance-verktyg utför vi betydligt mer kvalificerad bakgrundskontroll än vad nuvarande EU regelverk kräver. Graden av kontroll ökar med storleken på kundens transaktioner.

Resultatet från tredjepartsleverantörer samt QuickBits egna system medför att många av de kunder som skickas ifrån affiliatenätverken nekas. Detta beror på flera orsaker, t ex att resultatet från riskanalysen ger ett för lågt värde för att QuickBit skall välja att acceptera kunden, eller att landet/region som kunden finns i är blockerat i sin helhet.

Normalt nekas 30-40% av de kunder som skickas till QuickBit redan innan de ens landar på QuickBits hemsida.

När vi köper krypto till vårt lager har vi även verktyg för att kontrollera ursprung och historik på varje transaktion. Vi använder analysverktyg som ger oss möjlighet att spåra varje enskild transaktion i den aktuella blockkedjan för att på så sätt kunna slå larm vid misstänkta poster.

Kryptovaluta och risker för penningtvätt

QuickBit arbetar med ett starkt anti-fraud och KYC (Know Your Customer) fokus, detta är krav hos de bankpartner som vi arbetar med samt hos de myndigheter som berör QuickBit. Vad innebär detta?

För att vi skall kunna leverera kryptovaluta till kunden så passerar varje enskild transaktion ett flertal filter, en del nämnda ovan men majoriteten är inte nämnda. Vi ser till att kunden är den som hen utger sig för att vara och att kunden inte finns med på olika listor (PEP/Sanktionslistor). Detta är fundamentala delar hos alla företag som säljer digitala produkter på internet. Kryptovaluta innebär därutöver både risker och fördelar som andra digitala produkter inte har

En stor fördel är det faktum att varje transaktion kan spåras i sin blockchain, var den kommer ifrån, var den har varit historiskt och vart den skickas. Detta använder QuickBit som leveransbevis till bland annat banker som kan kräva det då en kund försöker begå bedrägeri genom att påstå icke leverans.

Den företeelsen att det “tvättas” pengar där kryptovaluta används som betalmedel är något som måste jämföras med de antal miljarder som tvättas inom det klassiska banksystemet. Blockchain är ett dåligt verktyg för penningtvätt på grund av sin spårbarhet. Eftersom vi dessutom kontrollerar identiteten hos nya kunder väldigt noga, så blir QuickBit ett direkt olämpligt val för penningtvätt.

Ett exempel på när Blockchain tekniken ställer till det för personer som vill tvätta sina brottsbyten i kryptovaluta, var då det välkända ransom viruset “WannaCry” (som våren 2017 drabbade tusentals privatpersoner och myndigheter då deras datorer kapades) krävde att lösensumman skulle betalas i Bitcoin. De personer som tog emot kryptovalutan från sina offer kunde i slutändan inte skicka pengarna någonstans eftersom alla kunde se deras wallets på blockchain och dessa svartlistades och hamnade under bevakning. Krypton blev i princip värdelös.

QuickBit tar problemet med svarta pengar på mycket stort allvar och arbetar med företag som hjälper att spåra och se till att de kryptovaluta man köper inte kommer från brott eller annat som kan skada bolaget.

Chargebacks, bedrägerier

I många länder har kunder möjlighet att hos sin internetbank bestrida enskilda transaktioner. Ofta räcker det med att klicka på en knapp direkt på den aktuella transaktionen när man är inloggad på sin internetbank, man gör en sk chargeback. När det händer så stoppar banken betalning till e-handlaren och ber e-handlaren inkomma med “bevis” som styrker transaktionen.

Har kunden t ex köpt en stol så är det relativt lätt att bevisa leverans, varpå e-handlaren får betalt. Men när kunden köper en tjänst över nätet så blir bevisläget svårare, ofta blir kostnaden att bevisa leverans dyrare än själva transaktionen.

Resultatet är att e-handlare som säljer tjänster i högre grad drabbas av chargebacks än de som säljer varor.

En e-handlare som råkar ut för chargeback-bedrägerier stänger sannolikt av kunden direkt, men det kommer nya försök. Ofta medför detta att deras inlösenavgifter höjs och utbetalningstiden förlängs, då för samtliga kortköp till följd av att antalet problemtransaktioner har ökat.

För kunder som ej fått leverans eller fått bristfällig leverans är denna möjlighet en stor trygghet, problemet är att alltför många sätter detta i system och därmed drar fördelar av e-handlarens svårigheter att bevisa leverans.

Härtill kommer mer “vanliga” bedrägerier. Falska kort, beställningar i annans namn, krav på leverans trots att sådan redan skett, med mera. För enkelhets skull använder vi samlingsnamnet Chargeback frauds för dessa händelser, ofta förenklat endast till chargebacks.

Hur drabbas QuickBit av chargebacks?

QuickBit kombinerar leveransbeviset som blockchain ger samt andra tekniker som 3D-Secure, vilket är ett säkerhetsprotokoll som används av kortföretagen, för att motverka bedrägerier. Blockchain bevisar leverans och 3D-secure tar bort möjligheten för kunden att påstå att de inte gjort köpet. Dessa samt andra verktyg, som nämnts ovan, innebär att QuickBit i regel har väldigt låga chargeback nivåer.

Kunder, affiliates, leverantörer

Affiliates – en snabb väg till stor marknad

QuickBits lösning är helt oberoende av vilken affiliate eller affiliatenätverk som skickar trafik, tekniken som används är anpassad för att fungera universellt. QuickBit kräver dock att e-handlaren har relevant kundinformation så att vi kan utföra de kontroller som är en förutsättning för att kunna acceptera kunden.

Som exempel behöver en e-handlare ha en egen kundinloggning där man tidigare samlat in väsentliga kunduppgifter. Dessa förs över till QuickBit vid en köpförfrågan och ligger till grund för den kundkontroll QuickBit sedan gör.

Genom våra Affiliate Network Managers (bland annat Celoxo) får vi hjälp att attrahera ett stort antal sk affiliate networks där varje nätverk i sin tur innehåller flera affiliates. En affiliate är ett företag som marknadsför våra tjänster via referenser, annonser, telemarketing eller vad de finner lämpligt. Dessa affiliates attraherar e-handelsplatser och erbjuder våra lösningar samt hjälper ofta till med av dessa.

Vi har avtal med Affiliate Network Managers men inte med enskilda affiliates och inte med e-handlare i sig.

 

Vilka är våra kunder?

Först när en e-handlare skickar en av sina kunder till oss så registreras personen som kund hos oss. När kunden sedan köper krypto ser vi varifrån kunden länkades och vi kan därmed betala ersättning till den Affiliate Network Manager vars affiliate har rekryterat e-handlaren från början, allt enligt den ersättningsmodell vi avtalat om.

Inom affiliate marketing används ofta olika typer av branding då e-handlarna verkar inom flera olika regioner och riktar sig mot olika typer av kundsegment. Detta innebär att det sällan framgår på e-handlarens sida att det är QuickBit de skickas till. Alternativet att betala med krypto marknadsförs då av e-handlaren som deras egen lösning. Den trafik som QuickBit tillhandahåller (där kunden gör sitt kryptoköp) framstår som ett fönster från e-handlaren med e-handlarens varumärken.

Våra kunder är de personer som väljer att köpa krypto av oss. De olika e-handlarna som använder vår tjänst är inte kunder till oss och får heller ingen ersättning av oss.

Var finns våra kunder?

E-handlarna styr sannolikt våra tjänster till de marknader där problemen med chargebacks finns och är störst. Den största andelen av våra kunder finns i EU samt Nordamerika som är den generellt klart största konsumentmarknaden. EU är på uppgång och Nordamerika på nedgång. Vi har även kunder i Asien men till betydligt lägre andel.

Hur ser kundens köpprocess normalt ut?

De flesta kommer till oss via en e-handlare, t ex en bettingsajt.

 • Bettingsajten erbjuder normalt kunden ett flertal olika betalalternativ samt även flera olika alternativ att betala med krypto.
 • För att betala med krypto måste man först äga krypto, gör man inte det så kan man köpa krypto av QuickBit på ett enkelt sätt.
 • Kunden anger för e-handlaren att de vill betala med krypto men saknar krypto att betala med. E-handlaren skickar då kunden till QuickBits sida där de enkelt kan köpa krypto för leverans till sin wallet.

Varför väljer kunden att betala med krypto?

Leverans av krypto medför bland annat betydligt lägre inlösenkostnader för e-handlarna. Det ger upphov till olika incitament som erbjuds e-handlarens kunder som inte har krypto. Dessa incitament:

 • Triggar kunderna till att både köpa krypto och sedan välja att använda kryptot hos e-handlaren.
 • De olika incitamenten hos t ex en bettingsajt kan vara freespins, bonusar eller kickbacks på krypto insättningarna.
 • Bättre villkor och fördelar för kunden.

E-handlaren har, som vi tidigare nämnt, gjort stora investeringar i den nödvändiga infrastrukturen. Att ta betalt i krypto innebär att transaktionsbedrägerier försvinner helt, e-handlarna får sina krypto inom några minuter samt betydligt lägre transaktionskostnader när de säljer vidare sin krypto mot önskad FIAT-valuta (traditionell valuta). Det bidrar till att öka e-handlarens incitament att aktivt styra kunderna till att välja krypto som betalningsmetod.

Lager, krypto

Hur väljer vi rätt kryptovaluta att arbeta med?

QuickBit hjälper kunder att köpa kryptovaluta vilken de sedan kan använda som betalmedel vid onlineköp av varor och tjänster. För att erbjuda våra kunder en effektiv lösning fokuserar QuickBit på de kryptovalutor som har låga transaktionsavgifter samt är “snabba” och säkra.

Vad menar vi med snabba och säkra?

Alla transaktioner på en blockkedja verifieras av “miners” varje gång en transaktion skickas från A till B. Dessa “miners” prioriterar transaktionen baserat på hur mycket de tjänar på att lägga in transaktionen i ett block. Varje transaktion har en transaktionsavgift som baseras på hur hög konkurrens det är i varje block. Bitcoin Cash tillåter större block än vad Bitcoin gör, fler transaktioner får då plats i varje block vilket medför lägre kostnader för den “miner” som hanterar blocket. Därmed minskar våra avgifter samtidigt som transaktionen konfirmeras snabbare samt säkerheten ökar (risken för att en transaktion inte blir konfirmerad är försvinnande liten).

Utöver dessa egenskaper krävs att en kryptovaluta har tillräcklig likviditet i handeln eftersom QuickBit hela tiden balanserar sitt eget lager genom att köpa och sälja på olika marknadsplatser.

Litecoin är en annan kryptovaluta med liknande egenskaper som Bitcoin Cash, därför använder QuickBit både Bitcoin Cash och Litecoin i sin affär.

Lageroptimering

QuickBit behöver alltid ha ett eget lager av krypto för att kunna leverera omedelbart till kund vid betalning. Storleken på lagret varierar och bestäms av den efterfrågan som finns för stunden. QuickBit har egenutvecklade tradingrobotar (botar), dessa är uppkopplade mot olika kryptobörser som Kraken och Bitstamp. Vi får därmed omedelbar tillgång till ökad likviditet vid behov samt möjlighet att växla krypto mot FIAT (dvs traditionell valuta).

Då efterfrågan förändras över dygnet samt även med veckodag, har botarna förutbestämda risknivåer (de säkerställer att balansen i EUR inte överstiger angiven risknivå) som baseras på tidigare transaktionsdata. Dessa risknivåer styr botarnas beteende och därmed även vår lageroptimering. Genom maskininlärning har QuickBit en stark fördel tack vare sin mycket stora databas med transaktionshistorik. Systemet lär sig och förfinar sig ständigt inom angivna risknivåer. Detta ger oss minskad valutarisk, lägre inköpskostnad och över tid även en högre marginal i vår affär.

Gibraltar

Gibraltar har en unik kombination av regelefterlevnad (compliance) och en från myndigheters sida tillåtande syn på kryptovalutor. Kraven på finansiella aktörer i Gibraltar är lika höga som inom EU i övrigt.

Gibraltars existerande regelverk kring kryptovalutor ger aktörer stabilitet och förutsägbarhet, vilket är oerhört viktigt för bolag som QuickBit som växt snabbt och behöver en stabil grund att verka ifrån.

Gibraltar är en autonom brittisk region med ca 30.000 invånare. Beslutsvägar till myndigheter är kortare men kraven för att få driva affärsverksamhet av vår karaktär är även ofta hårdare än vi är vana vid från Sverige. Lagar avseende KYC/AML i Gibraltar följer till punkt och pricka de lagar och förordningar som gäller inom EU. Eventuella tillägg inom EU implementeras omedelbart även i Gibraltar.

Rockmint

QuickBits etablering i Gibraltar vilken beslutades i slutet av 2017, krävde lokal närvaro dvs att det finns ett företag på plats i Gibraltar där verksamheten bedrivs. I Gibraltar hade man vid den tidpunkten just infört skärpta regler, ett nystartat företag skulle få en betydligt mer tidsödande och dyrare process för att få en registrering, jämfört med vad som krävdes av att redan etablerat företag.

QuickBit stod alltså inför två utmaningar; dels saknades ett lokalt företag i Gibraltar, dels saknades nödvändig mjukvara för att på allvar kunna utveckla verksamheten mot den riktning som råder idag.

I Gibraltar fanns bolaget Rockmint Ltd. Det var etablerat sedan tidigare och de nödvändiga licenserna skulle gå att förvärva till betydligt lägre kostnader än ifall QuickBit hade behövt starta en egen verksamhet för ändamålet.

Rockmint bestod vid förvärvstillfället i princip av en programvara och en stor kunddatabas. Bolaget var registrerat i Gibraltar men drev ingen praktisk verksamhet. Rockmint ägdes av Celoxo och förhandling om förvärv inleddes.

Efter paketering av de överenskomna tillgångarna i Rockmint, förvärvades bolaget av Quickbit från Celoxo. Priset blev 4 miljoner aktier i QuickBit till kursen 2,4 kr. Celoxo och QuickBit tecknade i samband med affären även ett samarbetsavtal som gav Celoxo rätt att bearbeta marknaden för QuickBits räkning till fastlagda ersättningsnivåer. Som ny aktieägare i QuickBit fick Celoxo därmed starka intressen i QuickBits framgång vilket i hög grad har bidragit till nuvarande utveckling.

Rockmint ändrade efter förvärvet namn till QuickBit Ltd, det är där den intäktsbringande verksamheten idag bedrivs. Bolaget är ett 100% ägt dotterbolag till QuickBit eu AB (publ).

Skatter

Moderbolaget i Stockholm och dotterbolaget i Gibraltar revideras båda av PWC. Av PWC får vi löpande rådgivning kring hur vi bör förfara skattemässigt för att inte bryta mot regler i någon av jurisdiktionerna, vi får även råd kring hur verksamheterna bör bemannas/bedrivas på respektive plats.

För beskattningsår 2019 kommer Bolaget beskatta samtliga intäkter i enlighet med svenska CFC-regler efter utredning gjord av PWC.

Då koncernen genomgår organisatoriska förändringar kommer skattesituationen att förändras kommande år. Bolagen kommer att beskattas i de länder där de har sitt respektive säte, i nuvarande samt eventuellt framtida förvärv.

Några större för- eller nackdelar rent skattemässigt ser vi inte, beslutet att lägga verksamheten i Gibraltar har främst med jurisdiktionens syn på kryptovalutor att göra, dvs med operativa faktorer.