I dropdown-menyn nedan finns alla våra finansiella rapporter såsom delårsrapporter, bokslutskommuniké och årsredovisning.
Räkenskapsår 2019/2020

Delårsrapport kvartal 1,
juli–september 2019
november 22, 2019
PDF
Delårsrapport kvartal 2,
oktober–december 2019
februari 19, 2020
PDF
Delårsrapport kvartal 3,
januari-mars 2020
maj 20, 2020
PDF
Bokslutskommuniké,
april-juni 2020
augusti 19, 2020
PDF
Årsredovisning,
2019/2020Räkenskapsår 2018/2019

Rapport Datum Ladda ner
Delårsrapport kvartal 1, juli–september 2018 december 21, 2018 PDF
Delårsrapport kvartal 2, oktober-december 2018 mars 1, 2019 PDF
Delårsrapport kvartal 3, januari-mars 2019 maj 20, 2019 PDF
Bokslutskommuniké, april-juni 2019 augusti 20, 2019 PDF
Årsredovisning, 2018/2019 november 27, 2019 PDFRäkenskapsår 2017/2018

Rapport Datum Ladda ner
Delårsrapport kvartal 2, oktober-december 2017 februari 13, 2018 PDF
Delårsrapport kvartal 3, januari-mars 2018 maj 25, 2018 PDF
Årsredovisning, 2017/2018 december 11, 2018 PDFRäkenskapsår 2016/2017

Rapport Datum Ladda ner
Årsredovisning, 2016/2017 december 12, 2017 PDF