Köp och sälj Bitcoin enkelt hos Quickbit.

Ordinarie årsstämma i QuickBit eu AB (publ) kommer att hållas den 18 december 2019 kl 10:00 i Stockholm. Stämman kommer att utlysas enligt gängse regler.