Aktiekapital

Per den 30 september 2019 uppgick aktiekapitalet i QuickBit eu AB till 647 162,50 kronor och fördelades på 64 716 250 aktier. Kvotvärdet per aktie är 0,01 kronor. Varje aktie berättigar till en röst och varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet ägda och företrädda aktier. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat.