Aktieägare

Per den 31 december 2019 har QuickBit 6 812 förvaltarregistrerade aktieägare. QuickBits största ägare visas i tabellen nedan. Data i tabellen uppdateras i anslutning till att QuickBits finansiella rapporter offentliggörs.

QuickBits största aktieägare per 31 december 2019:

AKTIEÄGARE % av AKTIER ANTAL AKTIER
FTCS INTRESSENTER AB 14,9 % 9 631 202
FRONTOFFICE NORDIC AB 9,1 % 5 897 881
ABELCO INVESTMENT GROUP AB 6,8 % 4 375 000
SIX SIS AG, W8IMY 5,1 % 3 282 341
PETER JOHANSSON, PRIVAT OCH GENOM BOLAG5,0 % 3 250 277
AVANZA PENSION 4,9 % 3 194 904
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING 4,7 % 3 018 707
ERIK AHRSJÖ, PRIVAT OCH GENOM BOLAG 3,5 % 2 286 000
PER ÖBERG, GENOM BOLAG 3,1 % 2 000 000
INTERGIRO INTL AB 2,3 % 1 489 018
DE 10 STÖRSTA ÄGARNA 59,4 % 38 425 330
Övriga ägare 40,6 % 26 290 920
TOTALT ANTAL AKTIER100,0 % 64 716 250